ความเห็น 154334

ปรัชญามงคลสูตร ๓ : เริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่

เขียนเมื่อ 

อือม์...พระอาจารย์ครับ...ผมเกิดที่หลังวัด...พ่อเป็นมัคนายก...แสดงว่าเกิดในถิ่นอันควร...

แต่พอบวชที่วัดนั้น...ก็เห็นแต่พระที่มิควรกราบไหว้... ก็ไม่น่าเป็นถิ่นอันควร...

 

ส่วนการเป็นผู้มีบุญที่กระทำแล้วแต่ปางก่อน....อันนี้ทำให้ผมนึกถึงลัทธิหนึ่งที่เขาเชื่อว่า...ชาติที่แล้วของเราคือพ่อแม่...ชาติหน้าของเราคือลูก...

ปางก่อนของพระอาจารย์... ใช่ก่อนเกิดมามีชีวิตหรือไม่ขอรับ....