ความเห็น 153923

ฉันติด...กาแฟ....

เขียนเมื่อ 

ตุณกฤษณาคะ เพิ่งจะพยายามเลิกไปตอนที่มาพบบันทึกนี้ค่ะ/yutkpp/71865 จึงลดเหลือวันละแก้ว...แล้วค่ะ....แต่วันไหนที่จิตใจอ่อนแอก็ ดื่มไป 5แก้วก็มีค่ะ