ความเห็น 153131

วันนี้เรียน KM กับ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์(7ม.ค.50)

เขียนเมื่อ 

LO ในความหมายของนิวคือ  Learning  Object  คะ อิอิ....ตัวย่อคล้าย ๆ กันเลยเน๊อะ...

ในการออกแบบ Courseware   Engin ของนิวก็จะใช้หลักการของ  LO  คะ แต่เป็น  LO =  Learning  Object  คะ

ขอบคุณคะ...

จะเข้ามาอ่านเรื่อย ๆ นะคะ :)