ความเห็น 1531

แนะนำให้รู้จักโรงพยาบาลพะโต๊ะ

อำนวย
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ....

        ยินดีที่โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้เข้าร่วมเวทีแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนในครั้งนี้

        หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดไป

        เพราะนี่เป็นเพียงแค่ "การเริ่มต้น"

          อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นวก. สสอ.พะโต๊ะ) 10 ส.ค. 2548

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ (http://chumphon-ph-pato.gotoknow.org)