ความเห็น 15284

แดจังกึม (๙/ปิดส่งท้าย) ความจริง ความตาย ความดี

สมลักษณ์
IP: xxx.47.247.139
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอ JJ

  อาจารย์คงจะเขียนแดจังกึมมากไป จึงมี (๘) สองหนครับ หรืออาจจะตั้งใจก็ได้