ความเห็น 1528261

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

จีน
IP: xxx.147.64.106
เขียนเมื่อ 

ชวยแต่งต่อด้ไม่คะ

เทพบุตรในสุดิน ฝันของข้า

.......... .......

.

.

.