ความเห็น 1528090

วัฒนธรรมองค์กร ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ฅ ฅน โสต

  • วัฒนธรรมองค์กร เริ่ม ที่ "องค์กู"
  • เปลี่ยนจาก ME>>>WE
  • จะว่ายาก ก็ยาก
  • จะว่าง่ายก็ไม่ง่าย
  • ต้อง เกิด จาก ใจ เจ้า ของครับ