ความเห็น 1527593

"หม่อง ทองดี" เด็กชายผู้ไร้ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" บนผืนแผ่นดินไทย

เขียนเมื่อ 

มาเกาะติดคะ่

กรณีคล้ายแบบนี้ครูเอเคยเจอบ่อยค่ะ

โดยเฉพาะในเด็ก......ไร้สัญชาติ........

อีกมุมมอง

ณ วันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถจัดการได้

อยากให้ทุกคนมองโดยภาพรวม ให้ความเสมอภาค เท่าเทียม

....เพราะพวกเขาก็คือบุคคลในสังคมสามารถ.... สร้าง

และทำลายได้เหมือนกับพวกเรา

ถ้าพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับโอกาสที่ดี

ย่อมมีปัญหาตามมามายมาก

โดยปัญหาเกิดในแผ่นดินของเราเอง

ขอบคุณค่ะ