ความเห็น 15255

วิธีตั้งชื่อเรื่องวิจัยเชิงทดลอง

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

Quasi-experiment เป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภทหนึ่ง.  กล่าวคือ Quasi-experiment เป็น Subset ของ  Experimental research  มีความหมายแตกต่างกันกับคำกล่าวว่า "การวิจัยเชิงทดลองเป็น Quasi-experiment"

บันทึกข้างบนนี้ เป็นการกล่าวถึงเรื่องของการตั้งชื่อเรื่องวิจัยเท่านั้น  ไม่ได้กล่าวถึงแบบแผนการวิจัย(Research Design)  และไม่อาจจะกล่าวได้เลยว่าเป็น Quasi-experimental research  หรือ True-experimental research

แต่ตามตัวอย่างข้างบนนั้น ตัวแปรทดลองคือ วิธีสอน  ซึ่งผู้วิจัยสามารถแปรค่ามันได้เพื่อนำไปสอน นั่นคือเราสามารถ Manipulate มันได้ ประการหนึ่ง  และถ้าเรา Random Subjects เข้าสู่กลุ่มทดลองได้ด้วยอีกประการหนึ่ง  รวมทั้งเราได้แปรค่า ปัญญา ออกเป็นสองระดับด้วย  แบบแผนการวิจัยก็จะเป็น Factorial Design และเป็น True-Experiment ไปเลย ครับ