ความเห็น


มาอ่านตามคำแนะนำแล้วค่ะ.อาจารย์..ขอบคุณค่ะ..

  • คำว่า มิตร เป็นคำที่มาจากรากเดียวกันกับคำว่า มตตา  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 มิติ ของ หลักแห่งพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ซึ่ง ความเมตตา นั้น จัดว่าเป็น วิถีแห่งโพธิสัตว์(กวนอิม/อวโลกิเตศวร)  ซึ่งเน้นการโน้มนำความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เป็นคำที่มีรากความหมายร่วมกับคำว่า สนธิ อันมีความนัยถึง ความสงบ ของหลายฝ่าย หรือ สมานฉันท์   สิ่งที่เป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพที่หิโตปเทศแนะนำก็คือ ความบริสุทธิ์ใจและความวางใจ  ที่สื่อออกมาจากพื้นนิสัยใจคอ หรือความจริงใจ อันมีองค์ประกอบของคุณธรรมและเมตตาธรรมต่อกัน นั่นเอง 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี