ความเห็น 1520669

ภาวะใกล้เบาหวาน ทำอย่างไรดี

เขียนเมื่อ 

ขอให้ไปถามหมอใกล้บ้านครับ..... // เรื่องนี้คุยกันนาน