ความเห็น 152

การศึกษาตลอดชีวิต กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

morning_glory
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยเรื่องที่ว่า พร.บ. ฉบับนี้ ยังเน้นเรื่องการจัดการศึกษา
แบบที่มี "ผู้จัด" กับ "ผู้เรียน" อยู่

แต่ก็ยังน่ายินดี ที่แนวคิดใหม่ๆ หลายอันได้โผล่เข้ามา คือ
- การศึกษาตามอัธยาศัย
- แหล่งเรียนรู้

สองเรื่องนี้ จะใกล้กับวิธีคิดแบบ KM มากขึ้น  น่าเสียดายว่า
ในการดำเนินงานจริง ยังไม่เห็นความตื่นตัวในสองเรื่องนี้มากเท่าที่ควร
เห็นแต่เรื่องปัญหาการแบ่งอำนาจการบริหาร ระหว่างส่วนต่างๆ

การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มองได้ทั้งแบบแคบ และแบบกว้าง
แบบแคบคือ ผู้เรียน ไปหาโอกาสเรียนเอง จากสื่อต่างๆ  ตามวิธี self-study
แบบกว้าง คือ วิธี KM เป็นการเรียนรู้ในกลุ่ม เรียนรู้ด้วยการทำอะไรจริงๆ
เป็น action knowledge, เป็น social learning, เป็น KM ที่เน้นกลุ่มผู้เรียน
ที่มาจากผู้ปฏิบัติจริง

เรื่องของแหล่งเรียนรู้ หรือ e-learning ก็เช่นกัน
มองแคบ ก็เป็น CAI แบบ self-study  หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือสวนความรู้
มองกว้าง ก็จะเป็น web community อย่าง gotoknow หรือ wikipedia
แหล่งเรียนรู้ ก็ควรให้ได้รู้จากผู้ทำจริง  เป็นการเรียนจากคน จาก case
ให้สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนจริงๆ ที่เป็นที่มา ของความรู้นั้นๆ ได้