ความเห็น 151902

เหตุผลที่ผมไม่ทำลายสถิติเดิม

เขียนเมื่อ 
  • อารมณ์ในการบันทึก เป็นสิ่งจำเป็น ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องมีข้อมูลในสมองด้วยครับ