ความเห็น 151646

ทฤษฎีกับการวิจัย

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.56.195
เขียนเมื่อ 

คำว่า "สัจจธรรม"เข้าใจยากมากครับ  เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก

ถ้าคำว่า "ต้นไม้หยั่งรากลงดิน"  เป็นสัจจธรรม  สัจจธรรมตามความหมายนี้ก็เป็น "ข้อเท็จจริง"  แล้ว ข้อความว่า "ทฤษฎี ไม่จำเป็นต้องใช่สัจจธรรม" นั้น ถูกต้องทีเดียวครับ