ความเห็น 1516220

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

แบบ ดีกว่า บอก

( ไม่ใช้ว่า คุณธรรม คือ คุณ นะ ทำ ผมไม่ต้องทำ)