ความเห็น 15128

สรุปบทเรียน "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ของกรมส่งเสริมการเกษตร

วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 
         ขอแสดงความยินดีกับการรวมพลังของชาวส่งเสริมการเกษตรที่ส่วนกลางครับ   ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านครับ