ความเห็น 150881

สำรวจข้อมูล การพัฒนารูปแบบภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้งานการบริหารงานด้านงานคลัง

นิติกรอัตราส่วนไขมันสูง
IP: xxx.157.131.184
เขียนเมื่อ 

แหม บรรยายซะเห็นภาพและรู้สึกเหมือนได้ไปด้วยเลยนะครับ หึหึ