ความเห็น 1506831

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

พม.สุเมต
IP: xxx.84.18.106
เขียนเมื่อ 

กราบท่านอาจารย์

ถึงจะไม่จับก็จริงแต่จิตยินดีคิดแต่จะสะสม จะได้ ก็มีผลเท่ากัน

แต่ถ้าจับเพียงหมายว่าเป็นสักว่าธาตุ สิ่งใช้สอยเพื่อยังอัตตภาพให้เป็นไปตามธรรมดาของโลก ก็หาเป็นอาบัติไม่