ความเห็น 150224

Something Stupid

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม  มาเจอเรื่องรัก

นึกจำมาเล่า...ว่า

ถ้าจะรักใครจงรักให้เพียงครึ่ง

อีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้เมื่อผิดหวัง

หากรักใครจงอย่ารักอย่างจริงจัง

เมื่อผิดหวังจะมานั่งตรมใจเอย...ฮา ๆ เอิก ๆ