ความเห็น 14956

แนวความคิดในการจัดการ

na017
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเพราะเป้นการวางแผนที่ดีของผู้บริหารที่จะนำไปใช้ในองคืการได้