ความเห็น 149462

Something Stupid

เขียนเมื่อ 
จุ๊จุ๊..ชื่อเรื่อง something  หรือ  เปล่าคะ  ลบทิ้งค่ะ