ความเห็น 14938

AAR ชีวิตของตัวเองถึงวันนี้

ปารมี
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ค่ะ เห็นด้วยกับคุณชายขอบ รู้สึกดีมาก กับทั้งบันทึก กับความเห็นของ Dr. Ka-poom สิ่งที่คุณโอ๋ทำในขณะนี้ เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆ ของการ "ให้" อย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ขณะเดียวกัน ก็อยากให้คุณโอ๋ให้ตัวเองด้วย และจะเรียกว่าเป็นการให้ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่ง หากหนทางแห่งการ "ให้" นั้น ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเอง (แถมองค์กรด้วย) แล้วเราค่อยๆ เดินไปด้วยกันนะคะ