ความเห็น 1490792

เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มลุกอยากทำ KM กันเอง

เขียนเมื่อ 

งั้นล็อคตัวแม่ลูกคู่นี้เลยนะคะ ศุกร์สุดท้ายของตุลาคมตอนบ่าย

จะไปรับเจมาจากศูนย์เด็กเล็กแต่หัววันมาให้ลุงกับป้าเล่นเลยค่ะ