ความเห็น 1489101

"ฝึกใจ"สนทนากับพี่แอมป์เจ้าเก่า

เขียนเมื่อ 

จากคคห ของตัวเอง คคหที่13

คนเราไม่ว่าชายหรือหญิง ควรมีวาระเวลา ปลีกวิเวก, ปฎิบัติธรรม เข้าถ้ำ หรือจะใช้คำใดก็ตามแต่ สักช่วงเวลา

เวลาแห่งความเงียบ

เวลาแห่งการนึกคิดใคร่ครวญ ทบทวน ชีวิตที่ผ่านร่องของกาลเวลา ได้รับการฝาก รอยแผล ความทุกข์ รวมทั้งความสุข สารพัดจาก ระยะห้วงครรลอง ล่องลอย เลือนหายไปบ้างตามความเนิ่นนาน ระยิบระยับพริบพราวเสมอ มิลืมเลือนเนื่องด้วยความประทับใจ

เวลาแห่งการตระหนักให้รู้ลึกซึ้ง ตอกย้ำในจิตใจ

ว่า

ทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้น

เป็น อนัตตา

 

เป็นความปรุงแต่ง

 

สิ่งจริงแท้แน่นอนสิ่งเดียว คือ

"รู้"

"มา"

และ

"ไป"