ความเห็น 147768

การจัดการ...กับอดีต.....

เขียนเมื่อ 
  • ฝากคุณกฤษณา ศึกษา หาความรู้ หาประสบการณ์ เยอะๆ เผื่อนำมาใช้ที่ภาคในอนาคต ครับ