ความเห็น 147745

การจัดการ...กับอดีต.....

หยก
IP: xxx.188.24.87
เขียนเมื่อ 
เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตพึงกระทำค่ะ แล้ววันนี้...ของคนทั้งหลายก็จะดี...ก็จะมีแต่ความเห็นใจ..เอื้ออาทรต่อกัน...ไม่เห็นแก่ตัว...สุดท้ายเราก็ภาคภูมิใจทั้งต่อตัวเอง และต่อสังคม