ความเห็น 147239

ตัวอย่างที่ไม่น่าเอาอย่าง ในระบบการศึกษา

มันก้อน่าคิดน่ะค่ะที่ต้องทำให้ระบบการศึกษาสามารถทำให้คนที่มาเรียนเป็นคนที่ไม่มีปัญหา