ความเห็น 1469974

เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนเริ่มลุกอยากทำ KM กันเอง

เขียนเมื่อ 

พี่มัทคะ

ปรางว่าน่าจะให้มาจับกลุ่มคุยกัน และเริ่มต้นด้วยการทำสุนทรียสนทนา คือจากที่จัดงาน GotoKnow Forum ให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกันด้วยการใช้กระบวนการนี้ หลายๆ ท่านชอบและรู้สึกว่าได้เปิดใจในการพูดและรับฟังค่ะ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกดี และก้าวไปสู่การเปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนและเปิดรับการเอา KM ไปใช้ให้เนียนกับเนื้องานมากยิ่งขึ้นค่ะ