ความเห็น 1465324

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

เขียนเมื่อ 

ดีใจนะคะที่ยังมีคุณครูที่อบรมการสอนแบบ BBL เหมือนกัน

ถ้าสนใจแบบประเมินก็ติดต่อมารับทาง E-mail นะคะ