ความเห็น 1463718

เมื่อเกิดความคิด ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เขียนเมื่อ 

เค้าก็คือเพื่อนร่วมโลกเราแหละนิ แต่ว่าน้อยระวังบันไดนะจะเป็นการอำนวยความสะดวกใหคนอยากปีนเข้ามาเยี่ยม