ความเห็น 1461595

สู่ชีวิตอันอุดม...การสร้างคุณค่าในตนเอง คือ ศิลปะแห่งการเยียวยา

เขียนเมื่อ 

ในบทบาทของครูที่เป็นอยู่..จะสอนบ่อยๆให้นักเรียนภูมิใจและเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง..เมื่อใดที่เราเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง..เมื่อนั้นเราจะไม่นำพาชีวิตของเราไปในทางเสื่อม..มีแต่จะพัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้นไป..

อบบทความนี้มากค่ะ..ตรงใจจริงๆ..^^