ความเห็น 1460662

สู่ชีวิตอันอุดม...การสร้างคุณค่าในตนเอง คือ ศิลปะแห่งการเยียวยา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องกะปุ้ม

  • เข้ามาอ่านบันทึกนี้แล้ว
  • น่าสนใจมากค่ะ