ความเห็น 14600

ตัวแทน NUKM blog ได้รับเชิญเข้าร่วมวง CoP คุณอำนวยของสคส.

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีกับ beeman และคุณบอยอีกครั้ง กลับมาจะได้ช่วยกันพัฒนา NUKM ให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นครับ