ความเห็น 145230

นิสิต : อนาคตแห่งปัญญาชน : วิญญาณปัจจุบันที่ดีใจเมื่ออาจารย์ไม่เข้าสอน

ป้าแนน
IP: xxx.157.135.20
เขียนเมื่อ 

เราเป็นครูด้วยใจ มิได้เป็นด้วยใบปริญญา

จิตวิญญาณของครู คือ ผู้ให้ มิใช่แสวงหาแต่ความสบายใส่ตัว