ความเห็น 1451324

ชีวิตที่พอเพียง : ข้อคิดเห็นเรื่องนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศ ๒. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

เขียนเมื่อ 

ครูวิทยาศาสตร์ตามโรงเรียน หลายท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ หนักเข้าไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาก็มี เช่น ให้อาจารย์คณิตศาสตร์มาสอนแทน ก็ใช้วิธีสอนตามตำรา ไม่ใช่สอนตามประสบการณ์ หรือให้เห็นประโยชน์

การผลิตครูผิด ทำให้เห็นภาพที่ตกต่ำไปอีกว่า ต่อไปครูที่จะสอนวิทยาศาสตร์ได้มีคุณภาพ คงจะหาได้ยากขึ้นมาก เงินเดือนครูก็น้อยจนหาคนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์มาสอนได้ยาก เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต่อไปอาจตกต่ำกว่านี้