ความเห็น 1449717

ชีวิตที่พอเพียง : ข้อคิดเห็นเรื่องนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศ ๒. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

krusiriwan
IP: xxx.31.41.126
เขียนเมื่อ 

“scientific thinking” สำคัญเกินกว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเพียงลำพัง ควรดำเนินการในหลากหลายหนทางเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ที่โรงเรียนมีครูวิทยาศาสตร์ ๙ คน จบ วทบ.มาเพียงคนเดียว ขณะนี้พยายามยกระดับครูด้วยการส่งเข้าไปร่วมพัฒนากับ สอวน.และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรูปแบบโครงการร่วม

ด้วยหวังที่จะให้ครูมีฐานแน่น ไม่เช่นนั้นคงลำบากโดยเฉพาะโรงเรียนรอบนอก ที่การพัฒนาครูยังเป็นแบบ Training Mode มากกว่า Learning Mode ยอมรับว่า

เหนื่อยและลำบากมากในระดับโรงเรียน ในเรื่องนี้ ดีใจที่ท่านสนใจเรื่องนี้อย่างตรงเป้า