ความเห็น 1448981

กายสิทธ์ คืออะไร? (ตอนที่ 1)

เขียนเมื่อ 

วิสัชนา

1. กายสิทธิ์ทั้งหลายตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของวัฏฏะหรือไม่ เพราะอะไร

ตอบ ไม่ทราบว่ากฏเกณฑ์ของวัฏฏะที่ว่าคืออะไร เพราะในวัฏฏะนี้มีกฏเกณฑ์มากมายเหลือเกิน และกายสิทธิ์ก็มีทั้งที่อยู่ในวัฏฏะและอยู่นอกภพ ๓

2. กายสิทธิ์ทั้งหลายถูกครอบงำด้วยกิเลสาสวะหรือไม่ เพราะอะไร

ตอบ ข้อนี้ก็ไม่อาจตอบได้ครบรอบด้านได้ แต่พอคุยกันได้ตรงที่ กิเลสเป็นวิชาของธรรมภาคมาร ภาคมารปกปิดไม่ให้เราเห็นวิชชาของธรรมภาคขาว ถ้าว่าตามหลักนี้ก็ถือว่ากายสิทธิ์ก็ถูกกิเลสเล่นงานด้วย คือกายสิทธิ์ส่วนใหญ่ไม่เป็นวิชชาเพราะธรรมภาคกิเลสยังคงปกปิดหรือขัดขวางได้อยู่

3. กายสิทธิ์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอะไร

ตอบ ข้อนี้ก็มิอาจตอบได้ครบทุกด้านอีกเหมือนกัน เพียงแต่พอชี้ได้ว่า บารมีและวิชชาเป็นเรื่องสำคัญ ใครพอมีบารมีรักษาตัวได้ มีวิชชาพอเอาตัวรอดก็พอรักษาตัวได้ แต่แค่พอรักษาตัวอาจไม่พอ ต้องพัฒนาวิชชาและบารมีเพิ่มพูลต่อไปจนกระทั่งพ้นจากอำนาจปกครองของธรรมภาคกิเลส กายสิทธิ์ท่านพอมีวิชชาและบารมีรักษาตัวได้ แต่จะรักษาได้แค่ไหนอย่างไรก็สุดที่จะบรรยายให้ฟังได้

คำตอบอาจไม่ทำให้ท่านแจ้งใจ เพราะผู้ตอบก็ยังด้อยเบาความรู้ จึงตอบเท่าที่พอจะกล่าวได้ ขาดตกบกพร่องอย่างไรขอโปรดจงได้อภัยด้วยนะครับ