ความเห็น 1447623

กายสิทธ์ คืออะไร? (ตอนที่ 1)

นายจิระชัย ปลอดห่วง
IP: xxx.121.23.145
เขียนเมื่อ 

ปุจฉา 1. กายสิทธิ์ทั้งหลายตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของวัฏฏะหรือไม่ เพราะอะไร

2. กายสิทธิ์ทั้งหลายถูกครอบงำด้วยกิเลสาสวะหรือไม่ เพราะอะไร

3. กายสิทธิ์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอะไร

ด้วยความเคารพ