ความเห็น 1446828

เรียงความเรื่องแม่ ...เมื่อไม่มีแม่

พู
IP: xxx.26.21.141
เขียนเมื่อ 

ชอบคะใกล้วันแม่เดี๋ยวหนูจะเอาเพลงนี้ขึ้นไปร้องหน้าชั้นหมู่สีเล่นละครหมู่สีชมพูเรียงความหมู่สีเขียววาดภาพหมู่สีส้ม

แต่งกลอนส้ฟ้าบอกรักแม่ให้นานที่สุดหนูอยู่สีเขียวเดี๋ยวจะเอา

เพลงนี้แหละคะ