ความเห็น 1443884

บรรณารักษ์แนวใหม่ กว่าจะได้ต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติ

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่า คุณ Nuu pick

จะใช้ข้อมูลบทสัมภาษณ์ไปใช้ในงานอะไร

และบทสัมภาษณ์นั้นมีเนื้อหาด้านใด เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

สำหรับด้านนโยบายห้องสมุด

มีหลายบทความที่จีพิมพ์ในวารสารห้องสมุด

หาก...เป็นสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัย สามารถที่จะค้น Fulltext จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย