ความเห็น 144210

กศน. จะจัดกิจกรรมโดยให้กลุ่มเป้าหมาย "ตั้งลูกขี้" หรือเป็น "ลูกขี้ตั้ง"

เขียนเมื่อ 
  • ครูราญ ใช้คำพื้นเมืองมาอธิบายกระบวนการทำงานได้ดีมาก
  • ธรรมชาติของคนชนบทจะเคารพและให้เกียรติคนทุกคนที่เข้าไปในชุมชน 
  • คนหลายๆคนที่เข้าไปในชุมชนเลยได้ใจว่าจะทำอะไรก็ได้
  • ชุมชนเลยมีสภาพเหมือนครูราญว่าไว้