ความเห็น 14395

การพัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้ของสถาบัน

cat woman
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เลขาฯ บัณฑิตวิทยาลัย work work workmore...มองการณ์ไกลจริง ๆ ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยก็คงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร และยุทธศาสตร์ของชาติ...หากมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป...ก็คงเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์วิบูลย์กล่าวไว้ข้างต้น..สามารถปรับแผนได้...จะได้ระดมสมองช่วยกันคิด...ช่วยกันทำ...แผนกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จ