ความเห็น 143727

คำสั่งพระยา ไข่ปลา ดอกม่วง ข้อเตือนใจสำหรับ KM ภาครัฐ

เขียนเมื่อ 

มีแกนนำที่เป็นต้นแบบ เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด และเป็นกำลังใจที่ดี ที่สำคัญเชื่อมั่นในศักยภาพของคน  แบบครูนงฯ และอีกหลาย ๆ ท่าน เชื่อมั่นค่ะ ว่า เครือข่ายเมืองนครฯ วิ่งฉิวใส่เกียร์หนึ่งแน่ ๆ ค่ะ