ความเห็น 1433400

7 Habits (2)

ลัดดาวรรณ
IP: xxx.121.185.41
เขียนเมื่อ 

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา สอนหลักสูตร 7 Habits ภาคประยุกต์ใช้จริง

ได้ดีมาก ๆ ปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีกิจกรรมและฝึกปฏิบัติในแต่ละ

Habits เห็นภาพชัดเจน และวัดผลได้ว่ามีการปรับพฤติกรรมหรือไม่

อาจารย์มีตัวอย่างที่ชัดเจน และมีความเป็นกันเองกับผู้เรียนมาก

เหมาะมาก ๆ กับผู้บริหารและหัวหน้างานคนไทย ที่ไม่ยึดว่า ต้องเรียน

จากต้นฉบับค่ะ เพราะดิฉันเคยเรียนกับต้นฉบับและอ่านหนังสือแล้ว

แต่ไม่ Clear พอมีโอกาสเรียนกับอาจารย์จึงเกิดความกระจ่างค่ะ

ขอแนะนำให้มีการนำมาใช้จริงกันนะคะ