ความเห็น 14316

การพัฒนาองค์การสู่การเรียนรู้ของสถาบัน

รวงข้าว
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณท่านรองฯวิบูลย์ มากค่ะ เป็นเรื่องที่กังวลไปไกลตัวมากจริง ๆ ค่ะ เนื่องจากว่ากำลังเตรียมข้อมูลเพื่อจะจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยใหม่ (2549 - 2552) ค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ