ความเห็น 1430551

ควาความตระหนักรู้ และความพร้อมของชุมชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในอนาคต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่

ผมได้ไปพบครูกับนักเรียนที่รวมกล่มกันเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูชายฝั่งทะเล ที่สมุทรสาคร

พวกเขาประสบปัญหากับการที่คลื่นเซาะชายฝั่งไปมากจนเสาไฟฟ้า โรงเรียน และหมู่บ้านหายไปในทะเล จากที่เคยมี 200 หลังคาเรือน เหลือแค่ประมาณ 20 หลังคาเรือน แล้วมีแนวโน้มว่าถ้าพายุเข้าแรง คงจะหายไปอีกหลายหลัง ผมเลยเริ่มจะสนใจเรื่องนี้ขึ้นมา (ทั้งๆที่เคยดูในทีวีก็เฉยๆ แต่ไปดูของจริงแล้วตระหนักทันที) ผมก็เลยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะหายข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด (ขออภัยมันไม่ได้เกี่ยวกับสึนามิโดยตรง)แต่มันก็ใกล้เคียง