ความเห็น 14259

คือ... “ดอกหญ้า” ธรรมดาดอกหนึ่ง

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.101
เขียนเมื่อ 
ดอกหญ้า... ดอกหญ้า..หาใช่ดูไร้ค่าไม่.. อยู่ที่ใคร...จะเป็นคนให้ความหมายมากกว่า.. แต่สิ่งที่ดูไร้ค่า..น่าจะมาจาก... คุณค่าทางจิตใจ...ที่ไม่เคยมีให้แก่ตนเองมากกว่า... ในยามที่ทดท้อ.. มองหาให้เห็น...ว่าเป็นอะไร.. ดูไปให้ลึก..ถึงจิตและใจ... .... พร้อม..ที่กู้พลังใจ...ให้กลับมา... ด้วยตัวของเราเอง