ความเห็น 142425

ความรักทำให้คนสนใจเศรษฐศาสตร์ได้ขนาดนี้

เขียนเมื่อ 
เศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งเข้าใจค่อนข้างยาก ต้องให้เวลามากพอสมควร  แต่ท่านอธิบายด้วยสิ่งใกล้ตัว ทำให้เข้าใจเร็วขึ้น  ขอชื่นชมในกระบวนการสอนแบบนี้ ครับ