ความเห็น 14218

ทฤษฎีกับการวิจัย

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ  (1) หาดูได้จากหนังสือตำราประเภทที่ชื่อ Philosophy ต่างๆ โดยเปิดดูคำว่า  Two-World Theory, Universal, or Universals Theory, or Theory of Universals ของเพลโต,or Problem of Universals, จาก Index ท้ายเล่ม  ก็น่าจะพบบ้าง และลองเปรียบเทียบกับ Theory of Universals ของ อริสโตเติลด้วย, (2) เปิดดูคำดังกล่าวจาก Dictionary of Philosophy, or Encyclopedia of Philosophy ก็ได้ ครับ. 

ถ้าผมจะเขียนเรื่องดังกล่าวลงในบล็อกนี้ ก็ไม่ได้ เพราะมันไม่เข้ากับหัวเรื่องว่า HUMAN MIND  ครั้นจะเขียนในรูปการตอบคำถาม ก็ยาวไป กินที่มาก  ผมได้รับอนุญาตไม่กี่ MB ครับ.