ความเห็น 141732

ฟ้องด้วยภาพ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่เม่ยและน้องนุ๊ก ...

ที่มาสร้างบรรยากาศ ....

      ....เธอทำให้ฉันรู้สึก..เหมือนตอน 14...